بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان ، مسئولیت بروز خسارت های غیر عمدی وارد شده از پزشکان و پیراپزشکان نسبت بیماران را قبول می کند. پزشکان و پیراپزشکان با داشتن این بیمه ، دیگر لازم نیست نگران بروز حادثه برای بیماران خود باشند ، با بیمه مارکت می توان بیمه های مسئولیت پزشکان شرکت‌های مختلف بیمه را انتخاب و خریداری نمود.

بیمه گذار محترم ،برای محاسبه دقیق مبلغ بیمه ، اطلاعات را با دقت وارد نمایید ، لینک پرداخت نرخ حق بیمه نامه پس از بررسی ریسک خدمتتان ارسال می گردد.


خرید بیمه نامه سامان خرید بیمه نامه کارآفرین

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف دارد و نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید. بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه، زمان و مکان حادثه، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن


مدارک لازم تشکیل پرونده خسارت در بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان
 • فتوکپی کارت ملی و شناسنامه زیاندیده

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده سازمان نظام پزشکی

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده رای دادگاه

 • اصل مدارک پزشکی زیاندیده قبل و بعد از تجویز عمل

 • گواهی پزشک معالج در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان

 • در صورت بستری شدن در بیمارستان تصویر پرونده بالینی زیاندیده

 • رادیو گرافی اعضاء آسیب دیده قبل و بعد از عمل جراحی

 • سایر مدارک مورد نیاز حسب مورد در مراحل بررسی پرونده توسط واحد خسارت به بیمه گذار اعلام خواهد شد.

 • سایر مدارک مورد نیاز پرونده طی نامه کتبی به بیمه گذار اعلام و بیمه گزار یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک درخواستی را به بیمه گر تسلیم نمایند.

 • در تمامی پرونده های خسارتی کلیه رشته ها ارائه رونوشت بیمه نامه یا قرارداد بیمه تمامی صفحات و پشت و رو الزامی میباشد.


راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا ویا مطالبه علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا به صورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف دارد و نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید. بیمه گزار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه، زمان و مکان حادثه، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن


مدارک لازم تشکیل پرونده خسارت در بیمه های مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان
 • فتوکپی کارت ملی و شناسنامه زیاندیده

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده سازمان نظام پزشکی

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده رای دادگاه

 • اصل مدارک بیمارستانی

 • گواهی پزشک معالج در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان

 • سایر مدارک مورد نیاز حسب مورد در مراحل بررسی پرونده توسط واحد خسارت به بیمه گذار اعلام خواهد شد.احتمالا افراد زیادی رو دیدید که درمحل کار ، دچار آسیب شدند و معمولا هم این نوع حوادث هزینه زیادی برایشان داشته است ،افرادی که ماشین آنها زیر ساختمان های در حال ساخت پارک کردند و وقتی برگشتند با یه سقف سوراخ شده توسط آجر مواجه شده اند . از طرفی اگر فکر می کنید که محیط کار شما ممکن است برای افرادی که از کنار محل کار شما عبور می کنند ، حادثه ساز باشد این پوشش به شما کمک میکند تا خسارت وارد شده رو پرداخت کنید.

015-contract

بیمه نامه مسئولیت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

🔹 امروزه آسانسورها در ساختمان های تجاری و مسکونی، جزء تاسیسات اساسی به شمار می روند.
🔸 بیمه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می نماید.
🔹 هرچند که تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسورها از طرف مالکین انجام می شود اما بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری آنها سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور می گردد.
🔸موضوع این بیمه نامه، عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار که براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده کنندگان را درمقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار (توسط مراجع قضائی یا براساس نظر کارشناس بیمه گر) و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید.

014-audit

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های صنعتی ، خدماتی و بازرگانی

🔹جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ،امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی ، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند . قوانین کار و مجازات های اسلامی کشورمان مسئولیت های بالقوه سنگینی را به صورت تکلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمایان می کند از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرارمی گیرد طراحی نشده است .
🔸در بیمه مسئولیت کارفرما ، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود،تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل ،در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی،شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.
🔹از آنجائیکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر(نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد،این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ،پیمانی،روزمزد،قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.
🔸در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان و با تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است. با توجه به موارد ذکر شده، اساسا این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع،برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.
🔹یکی از نکات مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کارکنان پیمانکاران فرعی است که مستقیما جز کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند. چون همانگونه که اطلاع دارید در اکثر پروژه ها کارفرما یا صاحبکار تمام امور پروژه را راسا انجام نمی دهند.

بیمه گذار محترم ،برای محاسبه دقیق مبلغ بیمه ، اطلاعات را با دقت وارد نمایید ، لینک پرداخت نرخ حق بیمه نامه پس از بررسی ریسک خدمتتان ارسال می گردد.


خرید بیمه نامه آسانسور خرید بیمه نامه کارفرما

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید. بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن


مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (در صورت جراحت ( هزینه پزشکی ) و نقص عضو)
 • گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )

 • مدارک شناسایی زیاندیده (کپی کار ملی و شناسنامه )

 • گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی )

 • تمامی گزارشات پزشکی قانونی ( در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی )

 • تمامی مدارک بیمارستانی علی الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی

 • گواهی پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان

 • رونوشت بیمه نامه , و ضمائم آن( تمامی صفحات پشت و رو)

 • مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن

 • در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمان

 • در تمامی پرونده های خسارتی کلیه رشته ها ارائه رونوشت بیمه نامه یا قرارداد بیمه تمامی صفحات و پشت و رو الزامی می باشد.


مدارک تکمیلی لازم در صورت فوت:

 • گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )

 • مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی )

 • فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفی

 • فتوکپی برابر اصل شده گواهی فوت و جواز دفن

 • فتوکپی برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت

 • فتوکپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی

 • فتوکپی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی

 • فتوکپی برابر اصل شده رای دادگاه ( در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا )

 • فتوکپی برابر اصل شده قیم نامه و نامه اداره سرپرستی ( در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر )

 • تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی

 • برگه ماموریت متوفی ( در صورت فوت به هنگام ماموریت )

 • رونوشت بیمه نامه تمامی صفحات پشت و رو

 • در بیمه نامه ساختمانی کپی پروانه ساختمان


نحوه محاسبه مبلغ خسارت

باتوجه به اعلام خسارت با تاخیر توسط بیمه گذار درصدی از خسارت خالص (بعد از کسر کسورات و فرانشیز و غیره) بشرح جدول ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد :

 • تاخیر از یک تا 15 روز ( 5 درصد )

 • تاخیر از 16 تا 31 روز ( 10 درصد )

 • تاخیر از 31 تا 90 روز( 15 درصد )

 • تاخیر از 90 تا 180 روز( 20 درصد )


بیمه های طرف قرارداد


WhatsApp chat